Automatyka.eu

Wyniki 1 - 20 spośród 22

Katalog Produktów

 1. Ecodet_2mini2

  ALPA EcoDET

  Czujniki serii ALPA EcoDET służą do detekcji stężenia metanu lub propanu – butanu w halach ogrzewanych promiennikami bądź nagrzewnicami, kotłowniach oraz obiektach użyteczności publicznej. Arrowdouble1

 2. Ecowentmini2

  ALPA EcoWENT

  Czujnik ALPA EcoWent jest nowoczesnym urządzeniem detekcyjnym wykonanym w technice mikroprocesorowej, służącym do detekcji stężenia tlenku węgla w obiektach użyteczności publicznej, np. garażach i parkingach podziemnych. Arrowdouble1

 3. Led1mini

  ALPA LED-1

  Centralka ALPA LED-1 przeznaczona jest do współpracy z czujnikami gazu oraz urządzeniami stowarzyszonymi, tworząc wraz z nimi system do wykrywania gazów. Arrowdouble1

 4. Czujnik_smartgas_maxi_strona

  ALPA SmArtGas-3

  Czujnik ALPA SmArtGas-3 jest uniwersalnym, mikroprocesorowym urządzeniem detekcyjno - pomiarowym, mającym szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest rzetelny pomiar bądź detekcja gazów. Jego nowoczesna konstrukcja, oparta na technice mikroprocesorowej, pozwala na zaoferowanie wysokich parametrów technicznych przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, zaś wysoka dokładność oraz wiarygodność pozwala na zastoso­wanie w profesjonalnych instalacjach przemysłowych (m.in. w zakładach chemicznych, browarach, rafineriach i petrochemiach, chłodniach, malarniach, oczyszczalniach ścieków, elektrociepłowniach). Arrowdouble1

 5. 1

  Cyrkonowy analizator tlenu w gazie Typ: ZRY

  Pomiar bezpośrednio w strumieniu gazu. 3 zakresy pomiarowe: 0-5%, 0-10%, 0-25% obj. Kalibracja ręczna za pomocą klawiszy funkcyjnych. Arrowdouble1

 6. Aqtl_dl

  Czujnik CO2 AQTL DL - Pomiar jakości powietrza z rejestratorem danych

  Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Czujnik AQTL DL określa wartość CO2 na podstawie pomiaru w podczerwieni. Jego zawartość wyświetla za pomocą trzech diod LED, piktogramów i sygnałów dźwiękowych. Urządzenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy do instalacji. Czujnik po prostu podłączamy do gniazda zasilającego. Arrowdouble1

 7. Csc_1

  Czujnik CO2 CSC-1 - Pomiar jakości powietrza i kontrola wentylacji

  Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Czujnik CSC-1 określa wartość CO2 na podstawie pomiaru w podczerwieni. Urządzenie pozwala także na sterowanie dwoma wentylatorami, które będą regulować zawartość dwutlenku węgla. Arrowdouble1

 8. Csc-24

  Czujnik CO2 CSC-24 - Pomiar jakości powietrza i kontrola wentylacji

  Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Czujnik CSC-24 to przełącznik pracujący z automatyczną wentylacją dla pokoi z dużą ilością osób. Operuje on specjalnym silnikiem uchylania okien lub wentylatorem 24V. Zawartość dwutlenku węgla sygnalizuje za pomocą trzech diod LED, piktogramów i sygnałów dźwiękowych. Arrowdouble1

 9. Mf420-ir-mobile

  Czujnik CO2 MF420-IR-Mobile - Pomiar jakości powietrza

  Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Czujnik MF420-IR-Mobile określa wartość CO2 na podstawie pomiaru w podczerwieni. Jego zawartość wyświetla za pomocą trzech diod LED, piktogramów i sygnałów dźwiękowych. Urządzenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy do instalacji. Czujnik po prostu podłączamy do gniazda zasilającego. Arrowdouble1

 10. Zmf-10

  Czujnik CO2 ZMF-10 - Pomiar jakości powietrza i temperatury

  Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Czujnik ZMF-10 służy do pomiaru zawartości CO2 i temperatury. Od jakości powietrza znajdującego się w pomieszczeniu zależy komfort przebywających w nim osób. Kontrola zawartości dwutlenku węgla jest równie istotna dla samopoczucia, jak utrzymywanie właściwej temperatury i wilgotności. Czujnik ZMF-10 jest skierowany przede wszystkim do poprawy jakości powietrza w biurach, szkołach i przedszkolach. Arrowdouble1

 11. Zmf-100_ir

  Czujnik CO2 ZMF-100-IR - Pomiar jakości powietrza

  Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Od jakości powietrza znajdującego się w pomieszczeniu zależy komfort przebywających w nim osób. Kontrola zawartości dwutlenku węgla jest równie istotna dla samopoczucia, jak utrzymywanie właściwej temperatury i wilgotności. Czujnik ZMF-100-IR jest przede wszystkim skierowany do zastosowań gospodarczych i przemysłowych. Kontrola powietrza podczas magazynowania surowców roślinnych oraz zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku inwentarskim to główne zadania tego czujnika. Arrowdouble1

 12. Zmf-100_ir_lc_1

  Czujnik CO2 ZMF-100-IR-LC - Pomiar jakości powietrza

  Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Od jakości powietrza znajdującego się w pomieszczeniu zależy komfort przebywających w nim osób. Kontrola zawartości dwutlenku węgla jest równie istotna dla samopoczucia, jak utrzymywanie właściwej temperatury i wilgotności. Arrowdouble1

 13. Img7513689

  Czujnik gęstości sześciofluorku siarki SF6

  Czujnik gęstości sześciofluorku siarki SF6 firmy TRAFAG Arrowdouble1

 14. 23

  Detektor gazów dla systemów stacjonarnych GasTROL NET 1

  Detektor gazów przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Arrowdouble1

 15. Eurotron_przenosny_analizator_spalin_

  GreenLine 8000 przenośny analizator do 9 gazów w spalinach

  Przenośny analizator spalin GreenLine 8000 umożliwia pomiar stężenia do 9 gazów: O2, CO, NO, NO2, SO2, CxHy przy użyciu czujników elektrochemicznych, CO, CO2 i CxHy przy użyciu wewnętrznych czujników NDIR. Może mierzyć ciąg lub prędkość spalin, temperaturę. Wylicza sprawność spalania, indeks dymowy, strumień powietrza. Posiada opcjonalną sondę do pobierania próbek z podgrzewaną głowicą oraz wężem, wbudowaną chłodnicę gazu Peltiera i automatyczne odprowadzanie skroplonej wody. Posiada wbudowaną drukarkę igłową, może zapisywać do 9000 wyników prób. Arrowdouble1

 16. Chromatograf_

  Kalorymetry do gazu ziemnego i nie tylko

  Paliwa gazowe są jednym z podstawowych współczesnych źródeł energii dla przemysłu i energetyki. Wymogi narzucane przez ekonomię oraz ochronę środowiska naturalnego powodują konieczność stałej kontroli jakości paliw gazowych. W dobie dążenia do wykorzystywania ekologicznych zasobów energii i handlu emisjami dwutlenku węgla, chromatografy MicroSAM oraz SitransCV są idealnym narzędziem pozwalającym z największą dokładnością określić najważniejsze składniki i parametry gazu. Dzięki temu bezpośrednio i znacząco wpływają na minimalizację kosztów związanych z wykorzystywaniem gazów w procesach technologicznych. Arrowdouble1

 17. Img61855823

  PhoCheck+ PID

  PhoCheck+ PID firmy Ion Science Arrowdouble1

 18. Tool_gas_sniffer

  Przenośny wykrywacz nieszczelności MicroTool GAS Sniffer

  Nasza oferta przenośnych wykrywaczy gazów wzbogaciła się o nowe urządzenie marki Eurotron. Arrowdouble1

 19. Panametrix_fga311

  Przetwornik tlenu FGA 311

  Pomiar bezpośrednio w spalinach. Szybka, łatwa instalacja i serwis. Programowalny zakres pomiarowy. Temperatura pracy do 1050 st.C Arrowdouble1

 20. Dummy

  Przetwornik tlenu FGA 311

  Pomiar bezpośrednio w spalinach. Szybka, łatwa instalacja i serwis. Programowalny zakres pomiarowy. Temperatura pracy do 1050 st.C. Arrowdouble1


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy