Automatyka.eu

Universal Robots tworzy technologię robotów dostępnych dla firm, praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Obecnie seria UR składa się z modeli: UR3, UR5 i UR10. Są to roboty przemysłowe przeznaczone do współpracy z ludźmi.

Szkolenie z zakresu integracji robota Universal Robots z systemem wizyjnym

Lokalizacja:
ul. Bukowińska 22 lok. 1 B, Warszawa
URL:
www.elmark.com.pl
Kategoria:
szkolenie
Data rozpoczęcia:
06.08.18
Data zakończenia:
06.08.18

Cel:
Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z teoretyczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu integracji robota Universal Robots z zewnętrznym systemem wizyjnym. W ramach zajęć każdy z kursantów samodzielnie skonfiguruje parametry systemu wizyjnego oraz pozna znaczenie i możliwości poszczególnych detektorów kamery. Za pomocą gotowych bibliotek URCaps wykona kalibrację systemu oraz napisze aplikację typu Pick&Place. Tematyka szkolenia obejmuje również zapoznanie uczestników z zaawansowanymi instrukcjami URScript umożliwiającymi wymianę danych między robotem UR a kamerą.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do systemów wizyjnych
  • Montaż mechaniczny oraz podłączenie elektryczne kamery
  • Omówienie parametrów kamery
  • Przedstawienie oprogramowania do konfiguracji ustawień kamery
  • Omówienie dostępnych detektorów oraz konfiguracja detektora dla wybranego obiektu
  • Integracja systemu wizyjnego z GUI robota UR
  • Kalibracja kamery
  • Stworzenie programu typu Pick&Place
  • Wykorzystanie funkcji języka URScript do komunikacji z systemem wizyjnym
  • Test wiedzy po zakończeniu szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Cena za 1 osobę: 650 zł netto

Szkolenia odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym:
Elmark Automatyka Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22 lok. 1B
02-703 Warszawa
tel. (22) 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Więcej informacji o szkoleniach na stronie https://www.elmark.com.pl/centrum-wiedzy/dostawcy/universal-robots

Polecamy